Kontakt - Studio Schaffar
Studio Schaffar COPYRIGHT 2018 ❤ ALL RIGHTS RESERVED

skontaktuj się z nami!

Odpowiemy tak szybko, jak to będzie możliwe i przedstawimy ofertę współpracy.

Studio Schaffar | Wojnowice/Wrocław | tel. +48796810802 | biuro@studio-schaffar.pl


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Galeria Schaffar Dominika Omelan z siedzibą w Wojnowicach 55-003, przy ul. Jemiołowej 98.
2. Celem zbierania danych jest wyłącznie kompleksowa i prawidłowa realizacja usług i/lub umowy sprzedaży.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przedstawienia oferty i/lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe pełna realizacja usługi (np. przedstawienie oferty, realizacja zamówienia, wystawienie faktury sprzedaży).
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Właścicielem marki Studio Schaffar i podmiotem odpowiedzialnym jest firma Galeria Schaffar Dominika Omelan z siedzibą w Wojnowicach 55-003 przy ulicy Jemiołowej 98, NIP 7471626814

Top